Referat af generalforsamling i Engesvang Skyttekreds 21. februar 2013.

Fremmødte:
12 medlemmer ud af ca. 130-140 stk.

Valg af dirigent:
Tony Nobis blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen var ikke varslet korrekt i avisen, men kun på klubbens hjemmeside. Trods det mente de fremmødte, at generalforsamlingen skulle fortsætte.

Årsberetning:
Formand Jan Andersen mente ikke, at der var sket så meget i løbet af 2012. Vi havde sædvanen tro haft medlemmer til diverse stævner rundt omkring i årets løb. Klubben gik glip af afholdelsen af DM i tjenestepistol, så vi kun havde lidt indtægt af banelejen. Der har været afholdt en del festskydninger/firmaarrangementer med deraf følgende fortjeneste af ammunitionssalg m.m. Klubben har tjent en del på burgersalg til diverse arrangementer i Aarhus og Horsens.
Der har været en lille fremgang i medlemstallet af IPSC skytter.
Klubbens tidligere kasserer har til politiet indrømmet bedrageri overfor klubben for ca. kr. 45.000,- Han har indvilliget i, at betale hele beløbet tilbage og mangler pt. at betale Kr. 9000,-
Brian H. Jensen fra A-Z Bogføring, som er klubbens revisor, modtog en flot købmandskurv for sit store, gratis stykke arbejde vedrørende bedragerisagen, hvor også DDS’ advokat var med på råd.
Til sidst nævnte formanden, at indendørsbanerne endelig var lavet færdige og var blevet godkendte.

Regnskab:
Regnskabet for 2012 blev fremlagt af klubbens revisor.
Af store tal kan nævnes: Indtægten vedrørende burgersalg på kr. 30.000,- var det samme som i 2011.
Kontingentindtægt ligeledes den samme som i 2011.
Det kommunale tilskud er halveret i forhold til 2011, fra kr. 10.000,- til kr. 5000,-
Klubben har brugt kr. 12805,- til skydekurser, trænerkurser og hjælpetrænerkurser.
De øvrige omkostninger var faldet fra kr. 38.000,- i 2011 til kr. 25473,- i 2012
Resultatet af primær drift gav et underskud på kr. 1786,-
Indestående i banken er på kr.18.500,- og aktiverne andrager ca. kr. 350.000,-
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen:
Da Naja og Erling ikke ønskede genvalg til bestyrelsen blev Karsten Elstrøm og Tony Nobis valgt efter lidt diskussion frem og tilbage.
Den nye bestyrelse består således af formand Jan Andersen og bestyrelsesmedlemmer Poul Arne Sørensen, Karsten Elstrøm samt Tony Nobis.

Åbne/lukke turnus:
For at få klubben til, at fungere med hensyn til, at åbne og lukke til klubaftner blev Karsten Elstrøm og Tony Nobis valgt til dette. De finder selv ud af en turnus-ordning. Ordningen tæller også afhentning/levering af våben.

IPSC træning Formanden udtrykte sin bange anelse om, at klubben kunne gå hen og blive styret af IPSCmedlemmer, hvis de blev mange nok. Han mente, at der skal være plads til alle skytter uanset skydedisciplin. Det blev vedtaget, at prisen for et ikke IPSC medlem, som gerne vil leje en bane til træning bliver på kr. 50,- pr. træning. Dertil skal ligges kr. 200,- til depositum for en nøgle til klubhuset. Der skal udarbejdes en formular, man skal skrive under på når nøglen udleveres, således at der er styr på ansvar for skydningen, oprydning m.m. For selv at måtte træne IPSC skal man enten have uddannelsen Range officer (RO) eller have IPSC A+ licens. Vi skal passe på, at udefrakommende nye medlemmer ikke går ind og overtager klubben. Vi prøver 1år og ser hvordan det er gået.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden er kedelig og utidssvarende og trænger til en opdatering. Timo Dinnesen tager sagen i egen hånd.

Legater:
John Jensen blev sat på sagen med, at søge diverse legater.

Arbejdsudvalg:
Jens Erik Nørgaard udarbejder en arbejdsplan for vedligeholdelse af skytteklubbens lokaler og udenomsarealer.

Eventuelt:
Udover hvornår kaffen og kagen var klar, var der ingen sager under eventuelt 🙂

Referent: Jens Erik Nørgaard

Dette indlæg blev udgivet i Info om foreningen og tagget . Bogmærk permalinket.